Mitt eget släktträd på Hammerin-sidan

( Tala om att Eric går igen! )

    Klara ???
(före 1840
i så fall)
  Ingrid
1916 - 1996
   
  Anna Stina
1800 - 1804(?)
Karl Johan
1840 - 1918
  Margareta
1918 - 2001
   
  Anders
1802 - 1809
Maria Lovisa
1841 - 1897
  Birgitta
1920 - 2011
   
Johan
1768 - 1809
Jonas
1805 - 1894
Per Erik
1843 - 1920
Erik Wilhelm
1888 - 1966
Sixten Erik
1925 - 1999
Eric Gustav
1956 -
Daniel Eric
1995 -
  Gustaf
1807 - 1810
Theodor
1849 - ?
    Charlotte
1961 -
 
    Anna Josefina
1851 - 1935
       
    Richard Henrik
1860 - ?
       


Jonas och Ann-Katrin Hammerin


Jonas och Ann-Katrin Hammerin

Per Erik Hammerin

Per Erik Hammerin

Erik Wilhelm Hammerin

Erik Wilhelm Hammerin


Erik Wilhelm Hammerin i yngre dagar

 


Edith Hammerin, f. Hjelmfeldt, Erik Wilhelms hustru

 

 

 

Säkra papper och rimliga antaganden

Johan Hammerin, Jonas far, var född i Habo / Kabo(?) ( troligtvis i Örebrotrakten ) 1768. Han kommer 1799 från Örebro till Gällersta och gifter sig med Cathrin Andersdotter Wall. Han står som far till Jonas och tre andra barn tillsammans med modern Cathrin Andersdotter. De andra tre barnen dör mycket tidigt och så även Johan. När Cathrin blir änka 1809 flyttar hon med Jonas och yngste sonen Gustaf in hos brodern Anders Andersson Wall i Gällersta där Gustaf dör året efter. Jonas blir enda överlevande barn och får, som synes ovan, 1824 tjänst på Sörby gods.
Cathrins far heter Anders och så får även deras första son heta.

Jag kan inte säkert säga om det står Smeden i nedanstående utdrag ur kyrkoboken, men det vore inte alls orimligt. Om man jämför S:et i son (Anders) på tredje raden med ordet / namnet före Johan på första raden, så är det frestande att tolka det som ett s även där. Smeden Johan Hammarin och Hustru Cathrina Anders Dotter. Titel på båda. Son Jonas är uppenbart skrivet med en annan handstil.

Johans far är än så länge ett frågetecken för mig. Den bästa gissning jag kan göra är att han var nog från Örebro-trakten han med ... och född någon gång på 1730-talet eller början av 1740-talet.


--- --- --- --- --- --- --- ---

Jonas Hammerin föddes 1805 i Norrbyås församling vid Sörby gods sydost om Örebro. Han fick 1824 tjänst på Sörby som dräng / kammarbetjänt och hade även så småningom arbete som handelsbokhållare. Han efterlämnade en psalmbok som finns i min ägo. I den har han skrivit att han fått den av baron Djurklo på Sörby i samband med att han sjöng prov som klockare i församlingen år 1828 då han var 23 år. Baron Djurklo hade Jonas i sin tjänst och bekostade hans utbildning till klockare men han kunde inte få plats i Norrbyås församling p.g.a. någon misshällighet mellan baronen och prästen som ju också hade ett ord med i laget.

Under den följande 10-årperioden ( mellan 1828 och 1838 ) var han protokollförare ( sekreterare) åt greve Ankarswärd i ståndsriksdagen och föreståndare för kungliga hovstallet i Stockholm. Kan eventuellt baron Djurklo ha ordnat detta arbete åt honom? Efter en kortvarig flytt till Söderbärke 1838 hamnade han sedan i Lindesberg 1839. Han var såvitt jag känner till ogift fram till dess att han då vid midsommar som 34-åring gifte sig med Ann-Katrin Eriksdotter i Torphyttan / Lindesberg. Tillsammans fick de minst sex, eventuellt sju, barn under en tjugoårsperiod. Hon bör m.a.o. ha varit runt 20 - 25 år när de gifte sig eftersom första barnet föddes 1840, även om de ser ungefär jämngamla ut på bilden ovan, som uppenbarligen är tagen en bra bit fram i livet.
I en anteckning som min far Sixten gjort står Ann-Katrin som jämnårig med Jonas, men med flera frågetecken vad gäller hennes uppgifter. Enligt mitt förmenande kan hon knappast vara jämnårig med Jonas, eftersom hon då skulle ha fått sista barnet i 55-årsåldern. Jag menar att detta rent biologiskt är tveksamt. Om det finns några ytterligare barn som inte blivit så gamla och som jag inte hittat i arkiven vet jag inte. Jonas och A-K finns bokförda som föräldrar till samtliga sex barn jag har sett uppgifter på. Uppgift om den tidigaste, Klara, har jag fått endast från en anteckning som min farfar Erik Wilhelm gjort med datum 1931. Hon skulle i så fall ha kommit till innan Jonas och Ann-Katrin hunnit gifta sig. I sådant fall borde hon ändå gå att hitta som Klara Ann-Katrins dotter ... eller också kan någon av de två bokförda systrarna av någon anledning ha kallats Klara fast det inte står så i kyrkböckerna.

Jonas och A-K flyttade senare in i själva Lindesberg där Jonas var klockare och dessutom informator till ungdomar som sökte till Storskolan i Lindesberg. Han var enligt uppgift även fältskär och lät åder på folk. Han anlade också en stor päronodling i Myrö.

Jonas Hammerins anteckningar

Jonas Hammerins egen anteckning i psalmboken som nämns i ovanstående text.

--- --- ---- --- --- --- --- ---


Per Erik Hammerin föddes i Torphyttan / Lindesberg 1843. Han fick anställning som kontorschef hos grosshandlare Öhrström i Arboga med start troligtvis 1871. Han öppnade affär på Nygatan 2 i Gävle 1902. Sedermera bedrev han skeppshandel vid Skeppsbron på Anderholmen i Gävle. Han innehade till en början två stora magasin och byggde ett tredje. Enligt uppgift drevs verksamheten tillsammans med en av bröderna, men detta samarbete avvecklades vid en för mig okänd tidpunkt.
Per Erik var självlärd jurist och fick bl.a. ofta vid tinget bistå de mindre bemedlade i deras rättstvister.
År 1887 gifte han sig med Wilhelmina Vikström, f. Jansson ( 1854 - 1932 ). Hon var änka efter en förman Vikström vid Skutskärs sågverk och hon hade inga barn. Med Per Erik Hammerin fick hon en son som döptes till Erik Wilhelm.

--- --- ---- --- --- --- --- ---

Erik Wilhelm Hammerin föddes 1888 och fick som 25-åring anställning som byråingenjör vid Gävle stads elverk där han arbetade hela sitt yrkesverksamma liv, 1913 - 1953. Han var även lärare i elektronteknik vid kvällskurser för elmontörer vid Gävle stads yrkesskolor 1918 - 1950. Han gifte sig 1915 med kantorn och musikläraren Edith Maria Hjelmfeldt ( 1891 - 1968 ). De fick tillsammans döttrarna Ingrid, Margareta och Birgitta och en son, Sixten f. 1925.

I början av 1960-talet flyttade paret till Västerås där Edith hade släktanknytningar och här avled Erik Wilhelm 1966.